Kvalitet & Miljö

Här under kvalitet & miljö hittar ni information om våra arbeten för miljön och för att säkra kvaliten i alla led. Vi strävar alltid efter att bli bättre. Varje år har vi revision och genomgång av det som ska vara gjort för att tydligt se att vi uppnått våra mål. Samtidigt ska vi ta fram nya mål för kommande år.

Miljödiplom

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som passar bra för små och medelstora företag. Det fungerar på samma sätt som ISO 14 001 men mer anpassat för mindre till medelstora företag.

På samma sätt som ISO 14 001 revideras systemet årligen av en revisor och målet är ständig förbättring. SEE U är godkänd utfärdare av miljödiplom och kan antingen hjälpa er med förarbetet till miljödiplomeringen eller göra revisionen om ni vill ta fram underlaget till ledningssystemet själva.

Vi arbetar ständigt med att hitta både nya mer miljövänliga produkter men även att pressa våra leverantörer och deras fabriker att göra mer för miljön.

Vi återanvänder även allt emballage som kan fungera till en sändning till. Därför kan våra paket och en del emballage se lite olika ut. Men det betyder helt enkelt att vi använt allt som går att använda en gång till. 

Nedan kan du även läsa mer om vårr miljö- & kvalitetsarbete samt läsa om vår kvalitetsdiplomering.

Vårt miljö- & kvalitetsarbete

Ett samlat dokument på vårt miljö- & kvalitetsarbete samt våra ambitioner.

SUSA - Svensk Miljöbas Logga
SUSA - Svensk Kvalitetsbas Logga

Kvalitetsdiplom – Kvalitetsledningssystem

Standard System Altikon AB har även en kvalitetsdiplomering av Svensk Miljöbas utfärdad av SEE U som är ett kvitto på vårt kvalitetsarbete. Det är ett genomgripande arbete tillsammans med Svensk Kvalitetsbas som är ett kvalitetsledningssystem. Vi hoppas med detta att vi ständigt kan utveckla och förbättra företaget.

Våra kunder vet av erfarenhet att våra produkter har bra kvalitet och håller under många år. Dessutom letar vi ständigt efter ännu bättre produkter och förbättringar på befintliga. De flesta av våra produkter levereras monterade, vilket innebär att att man snabbt kan komma igång med användningen. Våra vårdvagnar är kundanpassade och byggs efter arbetsrutiner och önskemål från dem som ska arbeta med vagnen inom vård  och omsorg. En akutvagn kan se väldigt olika ut på olika sjukhus, vårdcentraler och kliniker m.m. Samt en läkemedelsvagn vill en del ha med lådor medan andra vill ha med dörr och hyllplan för medicinbackar. Oavsett så finns vi där och lyssnar och bygger sedan en eller flera vagner just för användaren.

Vår kvalitetsdiplomering är ett kvitto på vårt kvalitetsarbete. Det är ett genomgripande arbete tillsammans med Svensk Kvalitetsbas som är ett kvalitetsledningssystem. Vi hoppas med detta att vi ständigt kan utveckla och förbättra företaget på alla plan.

Vi har alltid jobbat i denna linje men vill nu visa en tydligare bekräftelse till er att vi jobbar i rätt riktning. Där kunden finns i fokus hela tiden och där vi tar hänsyn till alla aspekter. Samt värderar, omvärderar och förbättrar för att bli en bättre samarbetspartner på alla plan.