Kvalitet & Miljö

Här under kvalitet & miljö hittar ni information om våra arbeten för miljön och för att säkra kvaliten i alla led. Vi strävar alltid efter att bli bättre. Varje år har vi revision och genomgång av det som ska vara gjort för att tydligt se att vi uppnått våra mål. Samtidigt ska vi ta fram nya mål för kommande år.

Miljödiplom

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som passar bra för små och medelstora företag. Det fungerar ungefär på samma sätt som ISO 14 001 men med färre krav, lägre kostnad och mindre pappersarbete runt omkring. 

På samma sätt som ISO 14 001 revideras systemet årligen av en revisor och målet är ständig förbättring. SEE U är godkänd utfärdare av miljödiplom och kan antingen hjälpa er med förarbetet till miljödiplomeringen eller göra revisionen om ni vill ta fram underlaget till ledningssystemet själva.

Vi jobbar nu mot att även kvalitets Diplomera oss.

Miljöpolicy & Ambitioner - Framsida PDF

Kvalitetsledningssystem

Standard System Altikon AB har nyligen startat ett genomgripande arbete med att införa Svenska kvalitetsbas.

Med ett ledningssystem som plattform önskar vi utveckla och förbättra vår organisation. Vi skall ha kunden i fokus och ta hänsyn till alla aspekter, värdera, omvärdera och förbättra – för att bli en bättre samarbetspartners på alla plan.