Om Oss

Om oss

 

Standard System AB är en av de största leverantörerna av vårdrelaterade produkter till svensk vårdsektor. Sedan starten 1964 har vi levererat helhetslösningar inom vård och dokumentation, kontorsutrustning och förvaring. 

 

Vi besitter grundliga och breda kunskap inom alla vård- och patientområden vilket används i våra kundkontakter samt inom vår produktutveckling.

 

Med ett brett produktsortiment som innefattas av bl.a dokumentationssystem, kort- och plastmappar, mobil förvaring och arbetsstationer, britsar, sjukhus och klinik utrustning, arkiv och journal skåp mm, täcker vi stora delar av behovskedjan.

 

Vi har egen produktion av bl.a. datavagnar, läkemedelsvagnar,rondvagnar, höj/sänkbara arbetsbord, behandlings- och undersökningsbritsar. Vi tillverkar även blanketter och system för dokumentation samt plastprodukter som mappar och kortfickor för särskilda behov.

 

Vi är en internationellt orienterad organisation med stor rymd och hög medvetenhet om vår sociala profil.

 

Standard Systems mål är att stödja förbättring och optimering av sjuk- och patientvården genom att leverera lösningar med fokus på både vårdpersonal samt patienter/boende.

 

Download broschyrer

Nyhetsbrev


Behöver du hjälp?

Använd vår Call-Back Service så kontaktar vi dig!

Kundservice