Kvalitet & Miljö


FR2000 – Kvalitets & miljöledningssystem

Med kvalitet och miljö i centrum har Standard System AB startat ett genomgripande arbete med att införa det integrerade kvalitet- och miljöledningssystemet FR2000. Vi är nu i slutspurten och hoppas inom det närmsta kunna implementera detta system fullt ut i vår verksamhet. Processen är en del i vårt mål och önskan att kontinuerligt förbättra vår verksamhet för att bidraga med bästa möjliga service och information till våra kunder och samarbetspartners.

FR2000 är är likställt med ISO och fungerar under samma principer och regelverk. Vad som utmärker FR2000 är att det innefattar av alla delar av verksamheten, integrerat i ett och samma system. ISO däremot har separarade system för miljö, kvalitet, arbetsmiljö osv. Arbete och styrning av de båda ledningssystemen är i stort det samma.

Med ett ledningssystem som plattform önskar vi utveckla och förbättra vår organisation. Vi skall ha kunden i fokus och ta hänsyn till alla aspekter, värdera, omvärdera och förbättra - för att bli en bättre samarbetspartners på alla plan.

Download broschyrer

Nyhetsbrev


Behöver du hjälp?

Använd vår Call-Back Service så kontaktar vi dig!

Kundservice