• HSL dokumentationssystem

    Komplett dokumentationssystem utvecklat enligt HSL. Systemet förmedlar aktuell information mellan olika personalkategorier och säkrar att patientens värdighet, integritet och självbestämmande respekteras.

  • SOL dokumentationssystem

    Komplett dokumentationssystem utvecklat enligt SoL.I Socialtjänstlagen står det följande om dokumentation:"Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Nyhetsbrev


Behöver du hjälp?

Använd vår Call-Back Service så kontaktar vi dig!

Kundservice