• Arkivskåp / Journalskåp

  Arkiv- och jounalskåp anpassade till den moderna verksamhetens funktioner och arkiveringsbehov samt dagens krav på kontorsmiljö vad gäller ergonomi, färgsättning och utseende. Är som standard förberedda för arkivering i hängmappar, men kan även inredas för att arkivera ståmappar, journalkort i A5 och A6, cd-rom med mera. Ett stort tillbehörssortiment bidrar med möjligheten att anpassas skåpen efter det egna behovet.

 • Förvaringsskåp

  Ett förvaringsskåp är ofta en självklar produkt i en verksamhet. Våra förvaringsskåp ger dig stora möjligheter att anpassa inredningen efter institutionens eller avdelningens behov, exempelvis för arkivering i lateralmappar eller hängmappar, med extra utdragbar arbetshylla för arbete vid skåpet eller bara som standard med hyllplan till förvaring av pärmar och ståmappar. Inredningsmöjligeterna är många!

 • Brandsäkra skåp

  För att säkra viktig dokumentation mot brand krävs en arkivering i ett godkänt brandsäkert skåp. Socialstyrelsen rekommenderar att journaler och annan viktig dokumentation förvaras i brandsäkert skåp, godkänt för 2 timmars brandsäker arkivering av dokument. Våra brandsäkra skåp finns i två utförande , med lådor för hängmappar eller med dörr för förvaring av pärmar.

 • Inbrottsskyddade skåp

  Inbrottsskyddade skåp och stöldskyddsskåp är en ytterst lämplig förvaringslösning då viktiga handlingar och föremål skall skyddas och förvaras säkert. Stöldskyddsskåpet är utmärkt då man vill förvara saker av affektionsvärde, dokument, mindre kontantbelopp, bärbar dator, mobiltelefon med mera och passar i alla verksamheter.

 • Nyckelskåp

  Nycklar tillhör gruppen "stödbegärliga föremål", men det är kanske inte det man tänker på i första hand. Huvudnycklar, låsschema, kodkort med mera bör förvaras i inbrottssäkert nyckelskåp. Vi kan leverera det nyckelskåp som passar era behov för er avdelning eller institution.

 • Tillbehör

  Ett stort tillbehörssortiment kompletterar alla våra skåpsserier. Till förvaringsskåpen väljer man själv den inredning som passar det enskilda behovet. Journal- och arkivskåpen kan inredas med olika tillbehör för att komplettera eller kombinera olika förvaringslösningar. Brandsäkra skåp kan kompletteras med brandsäker datainsats för att även innefatta förvaring av datamedia.

 • Hängmappar

  Journaler och annan dokumentation förvaras vanligtvis i någon form av mapp. Hängmappen och lateralmappen används för arkivering i skåp. Lateralmappen ger god överblick över arkivet och har en platsbesparande funktion då man kan fylla ett helt förvaringsskåp med lateralmappar. Ett arkivskåp med hängmappar ger en kortare tid för arkivering och är ett utmärkt närarkiv för frekvent användning.

 • Inläggs- & ståmappar
 • Medicinskåp

Nyhetsbrev


Behöver du hjälp?

Använd vår Call-Back Service så kontaktar vi dig!

Kundservice